Friday, September 20, 2013

God is good all the time

Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat... sa lahat ng oras-menuto-segundo na dumaan at lumipas sa ating mga buhay, ang Ating Diyos ay nanatiling mabuti sa ating lahat.

1 comment:

  1. Borgata Hotel Casino & Spa in Atlantic City - JTHub
    The Borgata Hotel Casino & Spa, 서울특별 출장마사지 Casino 의왕 출장마사지 & Spa has a great variety of table 보령 출장마사지 games and 제주도 출장마사지 live entertainment. With 24-hour front desk and a variety 충청북도 출장안마 of

    ReplyDelete