Friday, September 20, 2013

God is good all the time

Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat... sa lahat ng oras-menuto-segundo na dumaan at lumipas sa ating mga buhay, ang Ating Diyos ay nanatiling mabuti sa ating lahat.